1 września 2014 r. zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2014/2015.
O godz. 9:00 wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 powitała Pani Dyrektor. W przemówieniu krótko przedstawiła, co czeka nauczycieli i uczniów w nadchodzącym roku szkolnym. Później podziękowała tym wszystkim, którzy podczas wakacji w szczególny sposób zaangażowali się w pracę na rzecz naszej placówki. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrz Zelowa - p. Grzegorz Lorek, Sekretarz Gminy - p. Agnieszka Mysłowska, Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej - ks. Jacek Ambroszczyk oraz Pastor parafii ewangelicko-reformowanej – Tomasz Pieczko. W krótkich wystąpieniach przekonywali o korzyściach, jakie płyną z wysiłku włożonego w zdobywanie wiedzy. Nie mogło zabraknąć słodkiej niespodzianki w postaci tortu dla tych, którzy pierwszy raz przekroczyli mury szkoły.<br> Po uroczystości wszyscy zgromadzeni uczniowie udali się z wychowawcami do swych sal, aby zapoznać z planem zajęć. I tak oto rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, który przyniesie nowe doświadczenia, wrażenia oraz przeciwności, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.

 

Dodatkowe informacje