10 września dzieci z klas I - VI wzięły udział w projekcie artystyczno-ekologicznym "Kolorowa Lokomotywa". W ruinach zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu odbyły się warsztaty fotograficzne, plastyczne oraz kolażu. Po zwiedzeniu kościółka św. Idziego oraz zamku uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza uczestniczyła w warsztatach fotograficznych, zostały im rozdane aparaty fotograficzne i pod okiem dwóch profesjonalnych fotografów mogli zaznajomić się z tajnikami fotografii. Druga grupa miała możliwość wykonania swojego własnego obrazu na płótnie, natomiast trzecia, tworzyła kolaże z tego, co znaleźli na łące lub w ruinach zamku.

 

 


Dodatkowe informacje