https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


 Szanowni Państwo!

        W ramach dalszego protestu nauczyciele nie będą realizować zajęć dodatkowych prowadzonych z własnej inicjatywy.

 


Dyrektor szkoły prosi osoby korzystające z sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych o zmianę wierzchniego obuwia na czyste, sportowe przy wejściu do szkoły


Rekrutracja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020


Zapraszamy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.

Zapisy na rok szkolny 2019/2020


„Jakie tajemnice kryje woda” to projekt edukacyjny współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi, który będzie realizowany w naszej szkole od października 2018 do czerwca 2019 r. 

Celem projektu jest:     

- uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby

- ochrony i poszanowania jej zasobów,

- uwrażliwienie na problem kurczenia się zasobów wody oraz konieczności ich

- ochrony w życiu codziennym,

- poznanie zjawisk fizycznych dotyczących wody,

- pozyskanie informacji dotyczących źródeł i rodzajów zanieczyszczeń wód,

- poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej oszczędzania,

- uzyskanie wiadomości na temat metod uzdatniania wody.

W ramach realizacji projektu będą się odbywać:

  • zajęcia edukacyjne
  • wycieczki
  • warsztaty terenowe
  • konkursy wiedzowe, plastyczne, muzyczne oraz sportowe

Dodatkowe informacje