https://www.facebook.com/SP2wZelowie/

 

 


Dyrektor szkoły prosi osoby korzystające z sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych o zmianę wierzchniego obuwia na czyste, sportowe przy wejściu do szkoły


mgr Anna Bodnar- dyrektor szkoły
mgr Agata Twardowska - zastępca dyrektora szkoły


mgr Berbelska Beata, Agata - nauczyciel wspierający
mgr Boczkiewicz Maria - język angielski
mgr Gajda Dorota - świetlica
Grzanka Joanna - matematyka, biblioteka
mgr Jańczyk Mirosława - nauczanie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Kimmer Anna - muzyka, nauczyciel wspierający
mgr Krajda Wioleta - informatyka, nauczyciel wspierający
mgr Łuczyńska Monika - język angielski, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Mielczarek Małgorzata - oddział przedszkolny, biblioteka
mgr Mik Grażyna - język polski
mgr Pawełoszek Jacek - wychowanie fizyczne,
mgr Pelian Małgorzata - katecheta
Pieczko Tomasz - ksiądz, proboszcz
mgr Rogut Liliana - nauczanie zintegrowane, świetlica
mgr Stępnik-Wilczek Anita - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, język angielski
mgr Szewczyk-Rogut Aleksandra - nauczanie zintegrowane, plastyka
mgr Twardowska Agata - matematyka
mgr Wąsek Anna - biblioteka, nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Wolska Katarzyna - nauczanie zintegrowane, pedagog szkolny
mgr Zalisz Jolanta - nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zochniak Renata - język polski, historia
mgr Żurek Marlena - przyroda, zajęcia logopedyczne
mgr Sowiak Daniela - fizyka

mgr Dylewicz Małgorzata - biologia, chemia
mgr Puchała Małgorzata- język polski
mgr Zielińska Agnieszka- technika
mgr Stępień Bożena - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Brzozowska Małgorzata - wiedza o społeczeństwie
mgr Kazimierczak Monika - język niemiecki
mgr inż. Twardowski Jarosław - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje