mgr Anna Bodnar- dyrektor szkoły
mgr Agata Twardowska - zastępca dyrektora szkoły


mgr Berbelska Beata, Agata - nauczyciel wspierający
mgr Boczkiewicz Maria - język angielski
mgr Gajda Dorota - nauczanie zintegrowane
mgr Gębarowska Patrycja - świetlica, pedagog szkolny
Grzanka Joanna - matematyka
mgr Jańczyk Mirosława - nauczanie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Kimmer Anna - muzyka, nauczyciel wspierający
mgr Krajda Wioleta - informatyka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Łuczyńska Monika - język angielski, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Mielczarek Małgorzata - oddział przedszkolny
mgr Joanna Pawełoszek - język polski
mgr Pawełoszek Jacek - wychowanie fizyczne,
mgr Pelian Małgorzata - katecheta
Pieczko Tomasz - ksiądz, proboszcz
mgr Puchała Małgorzata - język polski

mgr Stępnik-Wilczek Anita - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, język angielski
mgr Szewczyk-Rogut Aleksandra - nauczanie zintegrowane, plastyka
mgr Twardowska Agata - matematyka
mgr Wąsek Anna - biblioteka, nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Wolska Katarzyna - nauczanie zintegrowane, pedagog szkolny
mgr Zalisz Jolanta - nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zochniak Renata - język polski, historia
mgr Żurek Marlena - przyroda, biologia, zajęcia logopedyczne
mgr Sowiak Daniela - fizyka
mgr inż Rosiak Iwona - chemia
mgr Mrowiński Maciej- technika
mgr Figas Dorota - wiedza o społeczeństwie
mgr Jachacz Ilona - język niemiecki
mgr inż. Twardowski Jarosław - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje