ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020


    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie (samotnie wychowująca dziecko)

Oświadczenie (wielodzietność) 
    KLASA PIERWSZA 

Terminy etapów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej z poza obwodu Szkoły Podstawowej

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu Szkoły Podstawowej

Oświadczenie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2   
    Wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły.

    W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach 8.00-15.00.

Dodatkowe informacje