https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Pedagog szkolny p. Patrycja Gębarowska służy pomocą wszystkim potrzebującym i pełni dyżur telefoniczny w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 10.00 - 11.00  tel: 792908546

oraz p. Katarzyna Wolska czwartek 10.00 - 11.00, piątek 10.00 - 12.00  tel: 695926540


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - porady psychologa pod numerem telefonu 501824154 codziennie w godz. 8.00 - 15.00


Świetlica w naszej szkole

Zgodnie z regulaminem naszej szkoły świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczą . Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie opieki dzieciom dowożonym do szkoły oraz dzieciom rodziców pracujących,
  • zapewnienie opieki uczniom, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne,
  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form zajęć na świeżym powietrzu,
  • rozwijanie zainteresowań zamiłowań i uzdolnień.

Zajęcia w świetlicy odbywają się według planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.
W ramach zajęć prowadzone są zajęcia plastyczno - techniczne, czytelnicze, muzyczne, odrabianie prac domowych. Organizowane są gry i zabawy dydaktyczne oraz tematyczne.

Propagując ruch na świeżym powietrzu, często korzystamy z nowego bezpiecznego placu zabaw dla dzieci.

Co roku w świetlicy organizowane są konkursy min. ,,Najgrzeczniejszego świetliczaka", czytelniczy ,,Bohaterowie naszych książek", wybory Miss Świetlicy.

 

 

Dodatkowe informacje