https://www.facebook.com/SP2wZelowie/

 

 


Dyrektor szkoły prosi osoby korzystające z sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych o zmianę wierzchniego obuwia na czyste, sportowe przy wejściu do szkoły


Oddział przedszkolny - mgr Małgorzata Mielczarek
Klasa 1 a - mgr Liliana Rogut
Klasa 1 b - mgr Mirosława Jańczyk
Klasa 2 a - mgr Katarzyna Wolska
Klasa 2 b - mgr Jolanta Zalisz
Klasa 3 a - mgr Aleksandra Szewczyk-Rogut

Klasa 4 a - mgr Anita Stępnik-Wilczek
Klasa 4 b - mgr Małgorzata Puchała
Klasa 4 c - Joanna Grzanka

Klasa 5 a - mgr Marlena Żurek
Klasa 5 b - mgr Maria Boczkiewicz
Klasa 6 a - mgr Renata Zochniak
Klasa 6 b - mgr Monika Łuczyńska
Klasa 7 a - mgr Anna Kimmer

Klasa 8 a - mgr Grażyna Mik

Dodatkowe informacje