Oddział przedszkolny - mgr Małgorzata Mielczarek
Klasa 1 a - mgr Aleksandra Szewczyk- Rogut

Klasa 1 b - mgr Dorota Gajda

Klasa 2 a - mgr Liliana Rogut
Klasa 2 b - mgr Mirosława Jańczyk
Klasa 3 a - mgr Katarzyna Wolska
Klasa 3 b - mgr Jolanta Zalisz
Klasa 4 a - mgr Joanna Pawełoszek
Klasa 5 a - mgr Anita Stępnik-Wilczek
Klasa 5 b - mgr Małgorzata Puchała
Klasa 5 c - Joanna Grzanka

Klasa 6 a - mgr Marlena Żurek
Klasa 6 b - mgr Maria Boczkiewicz
Klasa 7 a - mgr Renata Zochniak
Klasa 7 b - mgr Monika Łuczyńska
Klasa 8 a - mgr Anna Kimmer

Dodatkowe informacje