https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - porady psychologa pod numerem telefonu 501824154 codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Dyżury pedagoga szkolnego:

K. Wolska - tel: 695926540

P. Gębarowska - tel: 792908546

p. Gębarowska: poniedziałek 10.35-11.50, czwartek 9.40-10.35, piątek 9.40-10.30

p. Wolska: poniedziałek 10.45-11.45, wtorek 10.35-11.50, piątek 8.55-9.40

 


Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19 w roku szkolnym 2020/2021


Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19


Procedury funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19Zadaniem projektu było edukowanie i pobudzanie w młodych ludziach potrzeby zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony przyrody, wykształcenie postaw ekologicznych i pobudzenie w odbiorcach indywidualnej odpowiedzialność za stan środowiska.
Wielką atrakcją dla uczestników były wycieczki autokarowe: do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie uczniowie wzięli udział w warsztatach fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich. Kolejna wycieczka odbyła się do łódzkiego Zoo i Lasu Łagiewnickiego. Zarówno w ogrodzie zoologicznym, jak i w lesie łagiewnickim uczestnicy wzięli udział w grach terenowych „Bioróżnorodność fauny i flory” – ukierunkowanej na informację i kontakt ze zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem. Kolejną atrakcją były warsztaty rękodzieła w Domu Kultury w Zelowie. Pod okiem twórców ludowych wszyscy mieli okazję stworzyć prawdziwe dzieła rzeźbiarskie, papierowe i wiklinowe. Udział w „Kolorowej Lokomotywie” będzie inspiracją do rozwijania zainteresowań artystycznych i zgłębiania wiedzy w zakresie ochrony przyrody.


Dodatkowe informacje