https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - porady psychologa pod numerem telefonu 501824154 codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Dyżury pedagoga szkolnego:

K. Wolska - tel: 695926540

P. Gębarowska - tel: 792908546

p. Gębarowska: poniedziałek 10.35-11.50, czwartek 9.40-10.35, piątek 9.40-10.30

p. Wolska: poniedziałek 10.45-11.45, wtorek 10.35-11.50, piątek 8.55-9.40

 


Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19 w roku szkolnym 2020/2021


Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19


Procedury funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19


W krótkim przemówieniu przedstawiła, co czeka nauczycieli i uczniów w nadchodzącym roku szkolnym. Z kolei p. wicedyrektor Agata Twardowska omówiła istotne sprawy organizacyjne oraz przekazała życzenia i kilka słów od Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.Dobre słowo uczniom i nauczycielom przynieśli również zaproszeni goście, sekretarz miasta Zelów – Grzegorz Lorek,  prałat Parafii Rzymskokatolickiej w Zelowie - ks. Jacek Ambroszczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Sylwia Kaczmarek. Jak co roku słodka niespodzianka czekała na najmłodszych uczniów. Pyszny tort mogli skosztować wszyscy ci, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury szkoły. Miejmy nadzieję, że nowy rok szkolny przyniesie wszystkim nowe, ciekawe doświadczenia.


Dodatkowe informacje