Uroczystość naszą zaszczycili: Zastępca Burmistrza Miasta pani Agnieszka Mysłowska, proboszcz parafii Rzymsko – Katolickiej – Jacek Ambroszczyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych - pan Dariusz Kaczmarek, Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa pan Michał Stańka, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Sylwia Kaczmarek, oraz rodzice uczniów. Wszyscy szóstoklasiści otrzymali dyplom absolwenta, a wielu otrzymało nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce i sukcesy w sporcie. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Ponadto wielu rodziców otrzymało podziękowania za wsparcie i pomoc szkole. Oprócz przekazania młodszym kolegom sztandaru i klucza symbolu władzy uczniowskiej były piękne słowa pożegnania, piosenki oraz drobne upominki. Na koniec uczniowie zatańczyli poloneza.
Po części oficjalnej odbyły się tańce i wesoła zabawa, którą uświetniły pyszności przygotowane przez rodziców, za co im serdecznie dziękujemy.
Naszym absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w nowych szkołach.
                                                                                              Do zobaczenia znów...


Dodatkowe informacje