4 września  zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny 2017/2018.

O godz. 9:00 wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 powitała Pani Dyrektor.  

W przemówieniu krótko przedstawiła, co czeka nauczycieli i uczniów w nadchodzącym roku szkolnym.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Zelowa - p. Urszula Świerczyńska, pastor parafii ewangelicko-reformowanej Tomasz Pieczko, Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Beata Kruk.

W krótkich wystąpieniach przekonywali o korzyściach, jakie płyną z wysiłku włożonego w zdobywanie wiedzy. Następnie wysłuchaliśmy listu  Minister Edukacji Narodowej - p. Anny Zalewskiej. Nie mogło zabraknąć słodkiej niespodzianki w postaci tortu dla tych, którzy pierwszy raz przekroczyli mury szkoły.                 

Po uroczystości wszyscy zgromadzeni uczniowie udali się z wychowawcami do swych sal, aby zapoznać z planem zajęć.

I tak oto rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, który przyniesie nowe doświadczenia, wrażenia oraz przeciwności, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.


Dodatkowe informacje