Szkołę Podstawową nr 2 otwarto pod koniec 1945 r. Ponad 340 dzieci rozdzielono do dziewięciu klas, uczących się w sześciu izbach. W trakcie działań wojennych została zdewastowana przez Niemców. Ponieważ placówka nie uległa żadnym remontom, pierwszy jej powojenny kierownik - p. Antoni Kozarzewski - zastał dziurawe dachy, zniszczone ramy okienne, brak pieców. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach: przy ulicy Szkolnej 51 i Kościuszki 84. Naukę rozpoczęto 4 września 1946 r. W następnym roku szkoła wzbogaciła się o trzeci budynek, który przeznaczono na kancelarię kierownika z mieszkaniem.

24 kwietnia 1951 r. do użytku szkoły oddano nowy budynek składający się z pięciu izb lekcyjnych, sali fizycznej, pokoju nauczycielskiego, dyżurki woźnego i szatni. 23 września tego roku zaczyna działać przy szkole drużyna harcerska, która w czerwcu następnego roku zajmuje IV miejsce na festiwalu harcerskim w Łodzi. W latach '50 uruchomiona zostaje kanalizacja i następuje połączenie budynków szkolnych.

W kolejnych latach szkołę opuścili lokatorzy, ogrodzono boisko szkolne, dzieci wraz z rodzicami ułożyły betonowy chodnik przed placówką, wyremontowano budynek, nastąpiła radiofonizacja placówki, otwarto bibliotekę i Spółdzielnię Uczniowską.

W latach '60 uczniowie naszej szkoły odnoszą ogromne sukcesy w zawodach sportowych i konkursach muzycznych. Zostaje też otwarty półinternat.
30 kwietnia 1971 r. szkoła zdobyła mistrzostwo powiatu w piłce nożnej szkół podstawowych. Sukcesy odnosił też zespół muzyczny, zespół harcerski i chór. W szkole odbywają się apele, organizowane są wycieczki, zabawy choinkowe, kuligi. Dwóch uczniów dostaje się do składu reprezentacji Ziemi Łódzkiej w piłce nożnej.

12 października 1972 r. SP nr 2 nadano imię Tadeusza Kościuszki i sztandar. Od tej pory co roku będzie ona uroczyście obchodziła Święto Patrona Szkoły.

We wrześniu 1974 r. po raz pierwszy odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Ten sympatyczny zwyczaj zachował się po dzień dzisiejszy i pozwala pierwszakom uroczyście zostać uczniami.

W 1976 r. utworzono klasy specjalne, które funkcjonowały do roku 1999. 16 stycznia 1981 r. drużynie harcerskiej w naszej szkole nadano imię Heleny Janaszczyk i przekazano sztandar.

Lata '90 to okres wielu sukcesów uczniów naszej placówki. Co roku zdobywają nagrody i wyróżnienia na Wojewódzkim Konkursie Piosenki dziecięcej "Tomaszowska Wiosna" czy "Zelowskich Skowronkach". Są laureatami wielu konkursów przedmiotowych. W szkole organizowano zimowiska harcerskie, wycieczki, przedstawienia dla przedszkolaków. Utworzono boisko do gry w siatkówkę. Zakupiono komputery, kserokopiarkę i inne urządzenia przydatne w szkole.

W latach 2000 - 2010 funkcję dyrektora szkoły pełniła p. Marzanna Socha. Placówka została odnowiona i wyremontowana: pomalowano budynek szkolny i świetlicę, klasy są jasne, czyste i kolorowe. W 2001 r. piece kaflowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem, a w 2002 przeprowadzono kapitalny remont stołówki szkolnej. W latach 2003 i 2004 wymieniono okna i drzwi, przed budynkiem pojawił się nowy chodnik. Wybudowano bieżnię, zamontowano kosze do gry. Utworzono pracownię informatyczną. Jedną z klas przystosowano do ćwiczeń, pełni ona funkcję salki gimnastycznej. Od 2001 roku wydajemy kalendarz szkolny, dwukrotnie z naszej inicjatywy ukazały się torby ekologiczne. Cztery lata później odnowiono świetlicę i bibliotekę szkolną. W ramach rządowego projektu "Radosna Szkoła" wyposażono je w niezbędne pomoce dydaktyczne, meble, zabawki. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że jest to miejsce na miarę XXI wieku. Dzieci na pewno tam się nie nudzą i przyjemnie spędzają wolny czas.

W tym czasie są organizowane pikniki origami. Imprezy te skupiają miłośników składania papieru. Każdego roku dzieci i młodzież wraz z opiekunami spotykają sie, aby "zarażać" swoją pasją innych. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością i na stałe wpisało sie w tradycję "Dwójki". Uczestniczą w nich uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście: dzieci z zelowskich przedszkoli, Szkoły Podstawowej w Buczku, członkowie SPON oraz koła juniorów łódzkich szkół. Od 2007 roku istnieje koło origami "Papierowy świat'" działające przy łódzkim oddziale Polskiego Centrum Origami.

Rok 2010 to okres wielu istotnych zmian. Nową dyrektor szkoły została p. Anna Bodnar - nauczyciel wychowania fizycznego. W tym roku również po kilkuletniej przerwie otworzono Oddział Przedszkolny.

Obecnie szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez Gminę Zelów. Należą do nich: "Równe szanse dla wszystkich", "Równy start", "Wyrównajmy szanse". Jesteśmy również zaangażowani w takie akcje jak: "Klub Bezpiecznego Puchatka" (dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się, jak unikać zagrożeń), "Klub Szkół UNICEF" (organizujemy pomoc dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin), "Szklanka mleka", 'Owoce w szkole".

Przy naszej placówce działa świetlica, stołówka, biblioteka, sklepik szkolny i Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka". Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, interesujące wycieczki, wyjazdy do kin i teatrów, na lodowisko oraz Zielone Szkoły. Staramy się dobrze uczyć i dobrze wychowywać. Naszą chlubą i radością są uczniowie - laureaci wielu konkursów ortograficznych, recytatorskich, muzycznych, matematycznych czy ekologicznych. Bardzo cieszą nas osiągnięcia dzieci w zawodach sportowych. Mamy mistrzów na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Zdobywamy również nagrody zbierając makulaturę czy uczestnicząc w akcji "Sprzątanie Świata".

Staramy się, aby nasza szkoła była przyjazna dla dzieci i rodziców, którzy zaufali nam i powierzyli swoje pociechy.

Opracowała: p. Renata Zochniak

Dodatkowe informacje