" Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać"

Kilka słów o integracji w naszej szkole

"Integracja zaczyna się w sercu człowieka" , a w naszej szkole rozpoczęła się siedem lat temu od przygotowania społeczności uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, rodziców, nauczycieli oraz obiektu szkolnego. Jesteśmy pierwszą i jedyną w naszej gminie szkołą, która wyszła naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy to właśnie do nas zwrócili się z prośbą o utworzenie klas integracyjnych w naszej szkole. Od tej pory systematycznie wzrasta ilość grup integracyjnych i w konsekwencji nasza placówka otrzymała status Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi.

Nasze cele:

Szkoła integracyjna - to szkoła dla każdego!!!
W naszej szkole uczą się wszyscy, niezależnie od warunków fizycznych, intelektualnych, socjalnych.

 • Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego potrzeby.
 • Umożliwiamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wszechstronny rozwój osobowości w bezpiecznym, przyjaznym i naturalnym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.
 • Odkrywamy i rozwijamy talenty i pasje każdego naszego ucznia.
 • Przygotowujemy dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Uczymy samodzielnego myślenia i sprawnego działania.
 • Usprawniamy umiejętność komunikowania się.
 • Rozbudzamy aktywność własną dzieci i ich kreatywność.
 • Rozwijamy poczucie patriotyzmu lokalnego i narodowego.
 • Do szkoły przyjmujemy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno niepełnosprawne jak i wybitnie zdolne.

W klasach integracyjnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami - uczy się maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Pracuje w nich jednocześnie dwóch nauczycieli. Jeden to nauczyciel wiodący - przedmiotowy, a drugi jest nauczycielem wspomagającym, posiadającym wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej. To właśnie na pedagogu specjalnym współpracującym z nauczycielami wiodącymi i rodzicami spoczywa ogromna odpowiedzialność za kształcenie dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z potrzebami dziecka tworzą oni autorskie programy nauczania lub modyfikują istniejące programy, dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb naszych uczniów.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/integracja#sigFreeId47e8d02e02

Pedagog specjalny prowadzi także zajęcia rewalidacyjne, w których uczestniczą nasi niepełnosprawni uczniowie, a ich głównym celem jest korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji oraz rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji w otoczeniu. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak: gry i zabawki dydaktyczne, komputer oraz specjalistyczne programy multimedialne.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjno-terapeutycznych pedagodzy wykorzystują sprawdzone i nowoczesne metody, np.:, Metodę Dobrego Startu, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki, Metody Weroniki Sherborne, Christophera Knilla, Metodę N. C. Kepharta, Pedagogikę zabawy, Kinezjologię Edukacyjną, metody relaksacyjne i inne.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/integracja#sigFreeId2374fe2f8e

Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach terapii logopedycznej w celu usprawnienia narządów mowy, korygowania wad wymowy, wyrabiania umiejętności komunikowania się z otoczeniem oraz kształtowania umiejętności rozumienia języka mówionego i pisanego.
Gimnastyka korekcyjna to następne zajęcia, z których korzystają nasi uczniowie, prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, a dzieci typowane są na podstawie zaświadczeń lekarskich.

Oprócz podwójnej opieki pedagogicznej do współpracy zaangażowany jest także pedagog szkolny. Zawsze możemy też liczyć na pomoc Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie.
Wszystkie zajęcia specjalistyczne prowadzą doświadczeni, wykwalifikowani i dobrze przygotowani, do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi nauczyciele (oligofrenopedagodzy, rehabilitanci, terapeuci pedagogiczni, logopedzi). Oprócz posiadanego wykształcenia specjalistycznego nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach i studiach podyplomowych, aby jak najlepiej służyć pomocą przebywającym u nas dzieciom.
Uczniowie niepełnosprawni rozwijają również swoje zdolności w ramach kół zainteresowań. Wspólnie ze swoimi sprawnymi kolegami aktywnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły, biorą udział we wszystkich szkolnych imprezach, wycieczkach i uroczystościach.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/integracja#sigFreeId38b4ef8b30

Klasy integracyjne wprowadziły w tradycję szkoły wiele imprez, które na stałe wpisały się w kalendarz szkolny:

 • Aktywnie włączamy się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 • Organizujemy Gminny Integracyjny Konkurs Plastyczny "Integracja Ty i Ja".
 • Organizujemy Szkolny Dzień Integracji, na który oprócz naszych uczniów zapraszamy dzieci z Przedszkola Integracyjnego oraz członów Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
 • Uczestniczymy w Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych.
 • Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych organizując wspólnie święta okolicznościowe takie jak: andrzejki, mikołajki czy Dzień Dziecka.
 • Zapraszamy niezwykłych gości, którzy przybliżają nam funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

View the embedded image gallery online at:
https://sp2zelow.pl/index.php/integracja#sigFreeId76a6dd2fbb

Przebieg procesu integracji w szkole inicjuje i monitoruje zespół integracyjny w skład, którego wchodzą nauczyciele wspierający w klasach integracyjnych oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Oprócz pracy w klasach integracyjnych prowadzimy również zajęcia rewalidacyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim. Praca nauczyciela skupia się wówczas na najbardziej potrzebujących usprawnienia deficytach rozwojowych podopiecznego. Zajęcia takie odbywają się w domu dziecka i są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości a wynikają z diagnozy umiejętności funkcjonalnych uczniów. Obejmują one m.in.:

 • Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem
 • Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 • Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności. w podstawowych sferach życia.
 • Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznanie otoczenia, i kształtowanie umiejętności przebywania w nim.
 • Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

 Nasze motto:

Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat"

J. Korczak

Opracowała: mgr Mariola Głowacka

Dodatkowe informacje