„Przyrodnicze obserwatorium” to nazwa ogrodu dydaktycznego jaki został utworzony przy naszej szkole. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014”. W ogrodzie stworzono kompozycjie rabat roślinnych zawierających gatunki drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz roślin zielnych. Na rabatach rosną przede wszystkim rośliny zielne i krzewy kwitnące wabiące owady. Między roślinami  jest ustawiony domek dla owadów pożytecznych w ogrodzie takich jak: murarka ogrodowa, biedronki, złotooki. Takie stanowisko ma za zadanie uzmysłowić  uczniom  olbrzymią rolę owadów w przyrodzie, ich znaczenie dla życia i gospodarki  człowieka. Kolejnym elementem wyposażenia ogrodu jest klatka meteorologiczna zawierająca podstawowe urządzenia do pomiarów pogodowych. Uczniowie będą mogli prowadzić  samodzielnie obserwacje zmian zachodzących w pogodzie i przyrodzie oraz  utrwalać wiadomości zdobyte w czasie lekcji. Centrum naszego ogrodu stanowi "róża kierunków", która jest zorientowana zgodnie z kierunkami stron świata. Utworzenie takiej pomocy dydaktycznej umożliwia uczniom utrwalanie nazw kierunków, orientacji w przestrzeni, określania położenia obiektów na powierzchni Ziemi oraz świadome poruszanie się między nimi. Wokół "róży kierunków” w okręgu ustawione są ławki, które pozwalają na prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz odpoczynek wśród zieleni w czasie przerw śródlekcyjnych.

 


Dodatkowe informacje