https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie - porady psychologa pod numerem telefonu 501824154 codziennie w godz. 8.00 - 15.00

Dyżury pedagoga szkolnego:

K. Wolska - tel: 695926540

P. Gębarowska - tel: 792908546

p. Gębarowska: poniedziałek 10.35-11.50, czwartek 9.40-10.35, piątek 9.40-10.30

p. Wolska: poniedziałek 10.45-11.45, wtorek 10.35-11.50, piątek 8.55-9.40

 


Wewnętrzne procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19 w roku szkolnym 2020/2021


Procedury funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19


Procedury funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie w czasie trwania pandemii Covid -19


„Przyrodnicze obserwatorium” to nazwa ogrodu dydaktycznego jaki został utworzony przy naszej szkole. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach - 2014”. W ogrodzie stworzono kompozycjie rabat roślinnych zawierających gatunki drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz roślin zielnych. Na rabatach rosną przede wszystkim rośliny zielne i krzewy kwitnące wabiące owady. Między roślinami  jest ustawiony domek dla owadów pożytecznych w ogrodzie takich jak: murarka ogrodowa, biedronki, złotooki. Takie stanowisko ma za zadanie uzmysłowić  uczniom  olbrzymią rolę owadów w przyrodzie, ich znaczenie dla życia i gospodarki  człowieka. Kolejnym elementem wyposażenia ogrodu jest klatka meteorologiczna zawierająca podstawowe urządzenia do pomiarów pogodowych. Uczniowie będą mogli prowadzić  samodzielnie obserwacje zmian zachodzących w pogodzie i przyrodzie oraz  utrwalać wiadomości zdobyte w czasie lekcji. Centrum naszego ogrodu stanowi "róża kierunków", która jest zorientowana zgodnie z kierunkami stron świata. Utworzenie takiej pomocy dydaktycznej umożliwia uczniom utrwalanie nazw kierunków, orientacji w przestrzeni, określania położenia obiektów na powierzchni Ziemi oraz świadome poruszanie się między nimi. Wokół "róży kierunków” w okręgu ustawione są ławki, które pozwalają na prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz odpoczynek wśród zieleni w czasie przerw śródlekcyjnych.

 


Dodatkowe informacje