mgr Anna Adamusiak-Stasiak - dyrektor szkoły
mgr Liliana Rogut - zastępca dyrektora szkoły


mgr Anglart-Figas Dorota - wiedza o społeczeństwie
mgr Berbelska Beata, Agata - nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Boczkiewicz Maria - język angielski
mgr Bodnar Anna - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Gębarowska Patrycja - edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne
lic. Grzanka Joanna - matematyka
mgr Jachacz Ilona - język niemiecki, świetlica
mgr Jańczyk Mirosława - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Kimmer Anna - muzyka, nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjne
mgr Kowalczuk Joanna - fizyka
mgr Kłos Katarzyna - świetlica
mgr Krajda Wioleta - informatyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, świetlica
mgr Lipińska Danuta - biologia
mgr Łuczyńska Monika - język angielski, nauczyciel wspierający
mgr Majchrzak Renata - historia, biblioteka, świetlica
mgr Mielczarek Małgorzata - oddział przedszkolny
mgr Newill Małgorzata - matematyka
mgr Pawełoszek Joanna - język polski, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Pawełoszek Jacek - wychowanie fizyczne,
mgr Pelian Małgorzata - religia
mgr Pieczko Tomasz - religia
mgr Puchała Małgorzata - język polski

mgr Rogut Liliana - edukacja wczesnoszkolna
mgr Rutkowska Kamila - zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
mgr inż Rosiak Iwona - chemia
mgr Stępnik-Wilczek Anita - język angielski
mgr Szewczyk-Rogut Aleksandra - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr inż. Twardowski Jarosław - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
mgr Urbaniak Iwona - fizyka
mgr Wiśniewska Dorota - religia
mgr Wąsek Anna - nauczyciel wspierający, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Wolska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, rewalidacja
mgr Zalisz Jolanta - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zochniak Renata - język polski, historia
mgr Żurek Marlena - przyroda, biologia, geografia, zajęcia logopedyczne

Dodatkowe informacje