ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023


    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Uchwała nr V/41/2019 w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów

Uchwała nr VI/60/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów

Zarządzenie Burmistrza i harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Regulamin rekrutacji dziecka do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie (samotnie wychowująca dziecko)

Oświadczenie (wielodzietność) 
    KLASA PIERWSZA 

Uchwała nr V/42/2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zelów

Zarządzenie Burmistrza i harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

Regulamin rekrutacji  dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie

Zgłoszenie o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Zelowie

Oświadczenie

Obwód Szkoły Podstawowej nr 2

Oświadczenie woli   
    Wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły.

    W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach 8.00-15.00.

Dodatkowe informacje