https://www.facebook.com/SP2wZelowie/


 Szanowni Państwo!


     Informujemy, że z dniem 25 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie będą odbywały się zajęcia lekcyjne zgodnie z planem.

    W ramach dalszego protestu nauczyciele nie będą realizować zajęć dodatkowych prowadzonych z własnej inicjatywy.

 


 

Dyrektor szkoły prosi osoby korzystające z sali gimnastycznej po zajęciach lekcyjnych o zmianę wierzchniego obuwia na czyste, sportowe przy wejściu do szkoły


Rekrutracja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020


Zapraszamy do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.

Zapisy na rok szkolny 2019/2020


Dodatkowe informacje